HACCP zintegrowany system GHP / GMP

oferta usług

      

·         Szkolenia haccp

·         Wdrażanie systemu HACCP  GHP  GMP

·         przeprowadzanie Audytu Zerowego, przegląd aktualnej dokumentacji ,rozpoznanie potrzeb firmy

·         opracowanie kompletnej dokumentacji: Księgi HACCP, Księgi GMP/GHP,

·         opracowanie  niezbędnych procedur i instrukcji,

·         weryfikację wdrożonego systemu HACCP oraz jego doskonalenie

·         szkolenia pracowników i kierownictwa z zakresu wymagań systemu HACCP i GMP/GHP,

·         przygotowywanie niezbędnej dokumentacji na potrzeby SANEPID-u,

·         pomoc przy uzyskiwaniu decyzji formalnych oraz kontakt z Urzędami,

·         wsparcie Konsultanta podczas Audytów i kontroli

Wycena Indywidualna

 + koszty dojazdu

Zamówienia,  proszę kierować pod adres :

alicja.ataman@wp.pl

tel.  510 094 616